Ontmoetingsplein Duiven-West

Een aantal jaren geleden is voor onze wijk een Wijkontwikkelingsplan opgesteld. Hieruit bleek dat er een behoefte bestaat om in de wijk een ontmoetingsplek te maken. Uit een enquête van twee jaar geleden bleek bovendien dat ruim 80 procent van de ondervraagden positief is om het gebied tussen de Kameleon en ‘t Palet in te richten als een ontmoetingsplein. Meer details over die enquête vind je op deze pagina. In de tussentijd is er een schetsontwerp gemaakt voor een andere inrichting van het plein. We leggen die schets via deze website voor aan alle wijkbewoners. We zijn benieuwd welke ideeën je aanspreken, en of je zelf nieuwe ideeën wilt toevoegen. Bijvoorbeeld welke activiteiten we op het plein kunnen organiseren.

‘Welke ideeën voor dit nieuwe plein spreken je aan?’

thema Prettige en kleurrijke buitenruimte
thema Wijkgebouw ‘t Palet aantrekkelijker maken
thema Verbindende activiteiten

Hoe werkt het?

1. Ontvang je code

Alle deelnemers ontvangen een code per brief of e-mail

2. Log in met je code

Met deze code kan je hier steeds opnieuw inloggen.

3. Volg de stappen

De enquête leidt je door 3 stappen en toont je daarna meteen het resultaat!

Wat is er bedacht?

Aantal reacties: 350

Een terras maken: buiten koffie en frisdranken schenken

thema Wijkgebouw ‘t Palet aantrekkelijker maken
icon
1

icon
4

icon
101
Door het maken van een terras, grenzend aan het wijkgebouw, ontstaat meer verbinding tussen binnen- en buitenactiviteiten....
Facebook icon Instagram icon

Groen en bomen aanplanten op het plein

thema Prettige en kleurrijke buitenruimte
icon
2

icon
1

icon
93
Door bomen te planten, bijvoorbeeld als begeleiding van het fietspad krijgt het plein een groene uitstraling....
Facebook icon Instagram icon

Spellen- en/of rommelmarkt op feestdagen zoals Koningsdag

thema Verbindende activiteiten
icon
3

icon
3

icon
86
Een gelegenheid voor wijkbewoners om iets leuks op te zetten voor kinderen en andere wijkbewoners....
Facebook icon Instagram icon

Het wijkgebouw van buiten meer kleur geven en de entree duidelijker markeren

thema Wijkgebouw ‘t Palet aantrekkelijker maken
icon
4

icon
1

icon
77
Het gebouw ziet er nu saai uit. Door kleurrijke elementen aan de gevel te maken gaat 't Palet er vrolijker en aantrekkelijker uitzien. Ook zit de entree nu wat verscholen. Door de entree wat meer op te laten vallen, zal het eerder uitnodigen om eens binnen te lopen. Het plaatsen …...
Facebook icon Instagram icon

Houden van activiteiten van oud met jong

thema Wijkgebouw ‘t Palet aantrekkelijker maken
icon
5

icon
1

icon
72
Jong en oud met elkaar in contact brengen door activiteiten te organiseren die leuk zijn voor beide doelgroepen....
Facebook icon Instagram icon

Maandelijks optreden van zang, dans of een andere creatieve uiting

thema Verbindende activiteiten
icon
6

icon
1

icon
62
Door het opzetten van een samenwerking met de creatieve kring kunnen we maandelijks een optreden laten verzorgen in 't Palet....
Facebook icon Instagram icon

Belangrijkste onderwerpen

Prettige en kleurrijke buitenruimte

Het plein moet straks aanvoelen als een gezellige plek, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten tijdens wandelingen, het boodschappen doen of andere buitenactiviteiten.

43%
Cijfer 6.6

Wijkgebouw ‘t Palet aantrekkelijker maken

Nu is ‘t Palet vooral gericht op ouderen. De drempel om naar binnen te gaan is voor velen nog te hoog. Het idee is om het gebouw een grotere bijdrage te laten leveren aan het ontmoeten van wijkbewoners.

25%
Cijfer 6.4

Verbindende activiteiten

Een vernieuwd plein en wijkgebouw gaan echt ‘leven’ als we samen activiteiten organiseren. Vind je dat belangrijk en aan welke activiteiten denk je dan?

32%
Cijfer 6.5

Nog meer ideeën


Op woensdagmiddag een knutselmiddag organiseren in het wijkgebouw, waarbij basisschoolleerlingen en senioren elkaar ontmoeten.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Naast bankjes op het plein worden bloembakken geplaatst met zitranden. Daarmee ontstaan nog extra mogelijkheden om even tot rust te komen en elkaar te ontmoeten op het plein.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Door meer kleur aan te brengen in de bestrating ziet het plein er vrolijker uit. Gedacht wordt aan het instraten van een palet, het instraten van een kameleon of het instraten van planeten voor de school.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Fietsers hebben straks hun eigen fietspad over het plein. De rode strook op de plattegrond geeft de nieuwe route aan. Het plein houdt dus een doorgaande fietsroute van en naar de Mondriaanstraat. Auto's kunnen straks niet meer op het plein komen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 5

Om buiten een praatje te kunnen maken met elkaar is het belangrijk dat je even kan zitten. Door het plaatsen van bankjes voor en in de buurt van ‘t Palet ontstaat een natuurlijke plek waar je even kan gaan zitten.

Door werkplekken in te richten ontstaat meer bedrijvigheid en meer ontmoeting. Het plaatsen van een koffieautomaat en een printer kan dit versterken.

Dit kunnen attributen zijn voor kinderen en volwassenen, zoals een schaak- en of dambord. Gedacht kan ook worden aan fitnessattributen, bijvoorbeeld voor leerkrachten om zich in de pauze (samen met de jeugd) te ontspannen

De huidige ingang naar 't Palet zit wat verstopt. Op het nieuwe plein maken we een duidelijk voetpad naar de ingang van 't Palet, waardoor de entree aantrekkelijker eruit ziet en zichtbaarder is. Je ziet dit voetpad op de plattegrond ter hoogte van de derde nieuwe boom.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Als er voldoende behoefte is om een spreekuur te organiseren voor bepaalde thema’s, denk aan: de wijkagent, iemand van de gemeente, iemand van de WMO.

Op de tweede zaterdag na sinterklaas een kerstmarkt organiseren op het plein waar buurtbewoners kerstartikelen aanbieden. Verder worden er winterse consumpties als glühwein en kerststol geserveerd. 

Een pergola, begroeid met klimmers geeft een terras voor ‘t Palet een intiemer gevoel. Het kan ook helpen het gebouw iets meer een open karakter te geven, zodat de drempel om naar binnen te gaan lager wordt.

Workshops organiseren in 't Palet. Denk daarbij aan: bloemschikken, knutselen, koken, schilderen en boekbesprekingen in leesclub .

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 4

Een BBQ voor de hele buurt bijvoorbeeld aan het begin van de zomer op het plein.

Duo’s van leerlingen en senioren beheren samen één van de aan te leggen tuintjes.

Tuintjes verhogen het groene karakter van het plein. Dit kan bijdragen aan elkaar ontmoeten door het onderhoud te doen. Dit kan ook heel goed door een combinatie van oudere paletbezoekers en schooljeugd.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 4

Verkennen of het mogelijk is een biljart te plaatsen om te spelen in wijkteams. De ruimte hiervoor lijkt wel erg beperkt.

De gele balustrade langs het water is heel vaal geworden. Laten we deze opfrissen, en laat de kleur(en) doorlopen naar het ontmoetingsplein. Het gaat dan een mooier geheel worden.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Verenigingen zijn vaak op zoek naar een geschikte ruimte. 't Palet geschikt maken als onderkomen waar verenigingen een lezing, jaarvergadering of presentatie kunnen geven. Voor verenigingen is het vaak lastig om een geschikte locatie te vinden voor dergelijke activiteiten. Denk ook aan: culturele invulling geven door bijvoorbeeld lezingen of informatieavonden te houden.

Wie vindt het leuk om maandelijks mee te doen aan een schaaktoernooi? We zoeken daarnaast een aantal vrijwilligers om dit te organiseren. We denken dat het 2 uur per maand kost om dit te organiseren.

Bijvoorbeeld een viskraam, ijsco-kraam, voorlichtingskraam, enzovoort. Onderzocht moet nog worden of dit mogelijk is vanwege vergunningen. Als onderdeel van een buurtactiviteit lijkt het kansrijk, maar als commerciële activiteit wordt het lastig.

Maak middels een informatiebord op het plein inzichtelijk voor buurtbewoners welke activiteiten wanneer georganiseerd worden in 't Palet of op het plein.